Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

10:45 12/12/2019     4897

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội như sau:

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024 quyết nghị:

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014– 2019. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của công tác Hội và phong trào thanh niên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại phiên trọng thể; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại phiên bế mạc; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự đại hội và giao Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 hoàn thiện thành văn kiện của đại hội.

2.Thông qua Báo cáo kiểm điểm Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014– 2019 và thống nhất không sửa đổi điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI.

3. Thông qua kết quả hiệp thương, cử Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII gồm 137 anh, chị và Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 33 anh, chị; Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các anh Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Nguyễn Hải Minh, Trần Văn Thuấn, Đặng Hồng Anh,Nguyễn Xuân Bắc, Trần Xuân Bách và chị Đặng Thị Phương Thảo làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 9 anh, chị. Đại hội giao Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII và tổ chức Hội các cấp xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đại hội kêu gọi thanh niên cả nước phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

 

BBT