Lai Châu: Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh được triển khai hiệu quả

14:49 30/12/2019     1353

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 27/12, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ II, khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các cuộc vận động và chương trình hành động gắn với chủ đề “Xây dựng Hội vững mạnh” được triển khai sâu rộng tới đông đảo hội viên, thanh niên và đã đạt được kết quả thiết thực

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản gồm: Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 và Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV; Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; Quy chế hoạt động của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV; Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV; Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV; Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa IV. 

Hội nghị đã nghe 09 lượt ý kiến phát biểu của các anh, chị Ủy viên Ủy Ban Hội, đa số các ý kiến thống nhất với các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị. 

Trong năm 2019, 100% tổ chức Hội cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở; các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Các hoạt động tình nguyện được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục, tập trung vào đẩy mạnh giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.

Các cuộc vận động và chương trình hành động gắn với chủ đề “Xây dựng Hội vững mạnh” được triển khai sâu rộng tới đông đảo hội viên, thanh niên và đã đạt được kết quả thiết thực. Công tác tuyên dương các gương điển hình thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tiếp tục được quan tâm đầu tư và tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở. 

Toàn tỉnh tổ chức tuyên dương 25 gương thanh niên sống đẹp thông qua chương trình “Thanh niên làm theo lời Bác” và lồng ghép với các hoạt động tuyên dương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu, tuyên dương gương điển hình học tập, lao động sản xuất và phát triển kinh tế giỏi... Các cấp bộ Hội đã thực hiện trên 1.200 công trình, phần việc thanh niên, phối hợp vận động và xây dựng mới được 01 ngôi nhà nhân ái. Duy trì 116, xây dựng mới 03 cổng trường an toàn giao thông. Tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện và thu được 1.200 đơn vị máu. Toàn tỉnh đã phát triển mới được 3.692 hội viên. 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Sùng A Nủ đề nghị các ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục cho ý kiến để phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với địa chỉ cụ thể, mang lại giá trị cho cộng đồng và có những sản phẩm giá trị; phát huy vai trò của Hội, sự kết hợp, cơ chế phối hợp giữa các Hội thành viên, phát huy nguồn lực, xung kích, sáng tạo trong từng nhóm công việc, vai trò của các cá nhân tiêu biểu để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của thanh niên để hiến kế xây dựng đất nước.

Với chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội nghị xác định triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm là: tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam; đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội…

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen cho 14 tập thể và 28 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019./.

 

Kiều Anh-TĐ Lai Châu (NA)