Infographic: Lịch sử các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam

09:20 05/12/2019     2760

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Lịch sử quá trình thành lập, phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Bảo Anh (Tổng hợp)