Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên Hội LHTN Việt Nam

13:13 09/12/2019     2038

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong nhiều cương vị công tác, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị, nhà quân sự xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, từng gắn bó nhiều với công tác thanh niên. Ông là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Nguồn: T.Ư Hội LHTN Việt Nam

 

Bảo Anh