137 anh, chị vào Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII

22:36 11/12/2019     6314

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN khóa VIII đã thống nhất hiệp thương chọn cử 137 anh chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII với sự thống nhất cao.

 

Đại hội hiệp thương chọn cử 137 anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII

 

Theo Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam hiệp thương chọn cử. 

Tuổi bình quân của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không quá 37 tuổi, trong đó có tỉ lệ ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Cơ cấu gồm có: 16 Ủy viên là cán bộ ở cơ quan Trung ương Đoàn cử làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên; 06 Ủy viên là đại diện cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 74 Ủy viên đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc; 06 Ủy viên đại diện các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 02 Ủy viên đại diện các Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; 04 Ủy viên đại diện khối Lực lượng vũ trang; 01 Ủy viên đại diện thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; 01 Ủy viên đại diện thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương; 03 Ủy viên đại diện các Bộ, ngành liên quan đến thanh niên (Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc); 06 Ủy viên là Chức sắc tôn giáo trẻ; 18 Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

 

Kết quả đều được sự thống nhất cao từ các đại biểu tham dự Đại hội

 

137 ủy viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII là kết quả của quá trình hiệp thương dân chủ với các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hiệp thương chọn cử từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc và giới thiệu của các Bộ, ban, ngành; bảo đảm đúng nguyên tắc của Điều lệ Hội, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và định hướng lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn được hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Đại hội cũng đã thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn là Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự thống nhất cao.

Chiều tối cùng ngày đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã chọn ra 08 Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa VIII; Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII với 09 thành viên;.
 

 

Ngọc Anh-Bảo Anh