Hà Giang: Tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em

11:14 23/10/2019     864

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 23/10, Ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang đã có buổi họp thảo luận, thống nhất về các nội dung chuẩn bị cho Lễ ra mặt Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019 - 2020.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Hội đồng trẻ em là một hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật; tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho mọi trẻ em, là môi trường để các em trao đổi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của thiếu nhi trong việc học tập, vui chơi, giải trí; đồng thời là kênh nắm bắt tình hình, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Qua đó tạo sự quan tâm, hỗ trợ và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội trong việc hiện thực hóa các quyền của trẻ em. Hội đồng tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và có sự hướng dẫn của Ban Tham vấn trực tiếp là Hội đồng Đội tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban tham vấn đã thảo luận, thống nhất về nhân sự của Hội đồng trẻ em, kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Hà Giang, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và Ban tham vấn...

Để đảm bảo cho Lễ ra mặt của Hội đồng trẻ em tỉnh đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đồng chí Đào Quang Diệu, Q. Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị Hội đồng đội tỉnh, các thành viên Ban tham vấn Hội đồng trẻ em thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phản ánh với các cấp lãnh đạo, chính quyền trong tỉnh, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung hoạt động thường xuyên của Hội đồng trẻ em.

 

Dương Thắm- TĐ Hà Giang (TL)