Công khai ngân sách

Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách 2018

08:37 - 30/03/2020      681
Web.ĐTN: Quyết định số 465 QĐ/TWĐ ngày 27/3/2020 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách 2018 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mới nhất