Cụm Trung du Bắc Bộ: Coi trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên giới thiệu kết nạp Đảng

16:16 10/11/2018     2147

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong năm 2018, các đơn vị trong cụm đã giới thiệu 6.676 đoàn viên ưu tú cho Đảng xe xét kết nạp và đã có 4.165 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị

 

Sáng ngày 08/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Trung du Bắc Bộ năm 2018.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn và đại diện 05 tỉnh Đoàn trong cụm, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Theo báo cáo của Cụm Trung du Bắc Bộ, các tỉnh Đoàn trong cụm đã chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát các nội dung trọng tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn; thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ sáng tạo” khá toàn diện và cụ thể trên các mặt.

Công tác triển khai khai học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp với nhiều hình thức đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin như: tổ chức các hội nghị trực tuyến, thiết kế các sản phẩm truyền thông và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội; triển khai các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI” cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, trọng tâm là việc là thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Chỉ thị 05-CT/W; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu của thanh niên Việt Nam trong kỳ mới”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được triển khai có hiệu quả.

Hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên, gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của đời sống xã hội, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong xã hội với điểm nhấn là các hoạt động tình nguyện cao điểm: Chương trình Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè  được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phong trào „Tuổi trẻ sáng tạo“ được các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai với nhiều nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng đều có sáng kiến trong học tập, lao động, sản xuất và trong đời sống.

Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” được các đơn vị tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức. Tiêu biểu, như: Tỉnh đoàn Bắc Giang đã xây dựng fanpage “Ý tưởng xây dựng Đoàn” gắn với việc tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo cho cán bộ Đoàn chuyên trách, thu được nhiều ý tưởng sáng tạo có khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng đẩy mạnh, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả tập trung vào các hoạt động tạo cơ chế hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các hoạt động chăm lo trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị, các ý kiến trao đổi của đại diện các tỉnh Đoàn tập trung vào các vấn đề, như: khó khăn trong việc thực hiện chủ trương “1+2” tại cơ sở, phương thức phù hợp trong công tác quản lý đoàn viên; nắm bắt về tình hình tư tưởng của các đối tượng đoàn viên, thanh niê; mô hình tổ chức Đoàn tại cơ sở; công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú…

 

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của các Tỉnh đoàn trong Cụm, giải đáp các ý kiến băn khoăn, trăn trở của các đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh Đoàn cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh năm 2019 có nhiều biến động về xu hướng dịch chuyển của thanh niên, sự tác động của công nghệ thông tin và truyền thông đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của nhân dân, đặc biệt đối với tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, triển khai hoạt động theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và phát huy vai trò sáng tạo, tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ đoàn trong việc tổ chức hoạt động. Các Tỉnh Đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng; công tác bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên để tạo nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Cần chú ý đến cân đối cơ cấu của đoàn viên ưu tú trong các khối đối tượng thanh niên trên địa bàn dân cư và thanh niên công nhân.

 

(Ngọc - Ban TNCN và Đô thị TW Đoàn)- ĐH