Một điếu thuốc lá chứa bao nhiêu Nicotine

10:04 01/10/2020     48303

Nhịp sống trẻ   Thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất nhưng thứ người hút thuốc tìm kiếm chính là nicotine. Nicotine có tự nhiên trong cây thuốc lá và cũng có thể được tổng hợp; chất này gây ra tình trạng “nghiện hóa chất” ở người sử dụng các sản phẩm làm từ thuốc lá hoặc các sản phẩm được tích hợp nicotine như thuốc lá điện tử.

Thuốc lá và thuốc lá điện tử đều hại

Thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất nhưng thứ người hút thuốc tìm kiếm chính là nicotine. Nicotine có tự nhiên trong cây thuốc lá và cũng có thể được tổng hợp; chất này gây ra tình trạng “nghiện hóa chất” ở người sử dụng các sản phẩm làm từ thuốc lá hoặc các sản phẩm được tích hợp nicotine như thuốc lá điện tử.

Thuốc lá điện tử được cho là sự thay thế tốt cho thuốc lá truyền thống và cho người muốn cai thuốc lá. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử có thể gây hại cho cơ thể một cách thầm lặng.

Có khoảng 1 mg nicotine trong 1 điếu thuốc

Một điếu thuốc lá chứa 1 mg nicotine. Mức nicotine này giống nhau với các loại thuốc lá có đầu lọc hoặc không có đầu lọc.

Thật ra, nghiên cứu cho thấy hầu hết các sản phẩm thuốc lá đều chứa khoảng 1,2 - 1,4 mg nicotine. Loại thuốc lá “nhẹ” hơn, chứa mức nicotine thấp hơn, khoảng 0,6 - 1 mg nicotine. Dù mức nicotine thấp hơn một chút nhưng các nghiên cứu khẳng định thuốc lá có mức nicotine thấp cũng gây hại như thuốc lá có mức nicotine cao.

Thuốc lá “nhẹ” chiếm khoảng 79% nicotine tiếp nhận trong não và các loại thuốc lá thường chiếm khoảng 88% nicotine tiếp nhận trong não.

Thậm chí các loại thuốc lá được trích xuất nicotine cũng chứa khoảng 0,05 mg nicotine trong mỗi điếu thuốc lá, chiếm 26% tiếp nhận nicotine trong não bộ. Mức nicotine này không những gây nghiện mà còn làm tăng mức đường huyết.