Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 541a-KH/TWĐTN-BTG 27/09/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động khai Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số 620-BC/TWĐTN-BTC 27/09/2022 Báo cáo Sơ kết đánh giá việc thực hiện vị trí việc làm tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn và tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
Số 12-NQ/TWĐTN-VP 26/09/2022 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI
Số 820-TB/TWĐTN-BQT 20/09/2022 Thông báo số 02 về kết quả Vòng Bán kết và hướng dẫn Vòng Chung kết Cuộc thi Tranh biện tiếng Anh cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2022
Số 10531-CV/TWĐTN-ĐKTHTN 19/09/2022 Công văn v/v thông báo danh sách đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022
Số 19-CTr/TWĐTN-TNTH 19/09/2022 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường học năm học 2022 - 2023
Số 626-BC/TWĐTN-TNTH 19/09/2022 Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 202
10528-CV/TWĐTN- 19/09/2022 V/v Hoàn thành việc thành lập và triển khai hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng
Số 568-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 19/09/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2022 - 2025
Số 625-BC/TWĐTN-BTC 19/09/2022 Báo cáo kết quả công tác tổ chức đại hội đoàn cấp huyện và tương đương