Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2026 -CV/TWĐTN-BTC 03/10/2023 Thông báo: “V/v triệu tập thí sinh tham dự Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023
Số: 1998- CV/TWĐTN-BTG 02/10/2023 Công văn: “V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 -13/10/2023)”
Số: 1984 -CV/TWĐTN-BQT 28/09/2023 Công văn: “V/v thay đổi thời gian đại biểu tham dự Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023 tại Lào
Số: 134 - BC/TWĐTN-TNN 28/09/2023 Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án "trông một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025
Số: 186 -TB/TWĐTN-BQT 28/09/2023 THÔNG BÁO SỐ 8: Về việc tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023
Số: 1965-CV/TWĐTN-CNĐT 27/09/2023 Công văn: “V/v hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao độngViệt Nam năm 2023”
Số 185-TB/TWĐTN-BTC 26/09/2023 Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023
Số: 1948 -CV/TWĐTN-BTG 25/09/2023 “V/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Số:04 -NQ/TWĐTN-VP 24/09/2023 Nghị quyết: Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII
Số: 1856-ĐA/BCĐ 12/09/2023 Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/2946-06/01/2026)