Ký hiệu Ngày Trích yếu
09-HD/TWĐTN-BTC 10/03/2023 Hướng dẫn việc đi cơ sở theo chủ trương "1+2" của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2023 - 2027
30-KH/TWĐTN-BTC 08/03/2023 Kế hoạch Tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới"
04-KH/VPUBTN 07/03/2023 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023.
Số 372-CV/TWĐTN-BTC 07/03/2023 Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự chương trình Lễ Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023
28-BC/TWĐTN-VPUBTN 07/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thanh niên năm 2020
55-TB/TWĐTN-BKT 04/03/2023 Thông báo kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn năm 2023
355-CV/TWĐTN-BKT 03/03/2023 Công văn v/v lưu ý thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
24-KH/TWĐTN-BTG 01/03/2023 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn"
22-KH/TWĐTN- 28/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và triển khai Giải thưởng Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023
07-HD/TWĐTN-BQT 28/02/2023 V/v Hướng dẫn triển khai công tác quốc tế thanh niên năm 2023