UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Cà Mau ký kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2018 – 2022

17:14 03/08/2018     443

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 02/8, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Cà Mau đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2018 – 2022.
ddd
UBND tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2018 – 2022


Theo đó, Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, , chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quy chế gồm 09 điều, với các nội dung như: phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng pháp luật, chính sách, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện pháp luật về trẻ em.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn đã đề ra 35 nhiệm vụ phối hợp cụ thể của các sở, ban, ngành trực thuộc, trong đó Tỉnh đoàn chủ trì thực hiện 23 nhiệm vụ.

Định kỳ hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thân Đức Hưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mục tiêu, tầm quan trọng của Quy chế phối hợp; đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát các hoạt động phối hợp với Tỉnh đoàn trước đây, để kịp thời xây dựng các kế hoạch phối hợp thực hiện chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.