Tuyên Quang: Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

13:34 04/04/2018     419

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, từ ngày 15/3 - 04/4/2018, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Đoàn giám sát làm việc với Huyện đoàn Hàm Yên
Đoàn giám sát làm việc với Huyện đoàn Hàm Yên


Đoàn giám sát do đồng chí Dương Minh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn Tỉnh đoàn đã có các buổi làm việc với các huyện, thành Đoàn trong tỉnh.

Theo chương trình, đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại 33 cơ sở Đoàn và 11/11 huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Qua giám sát cho thấy, các đơn vị đã triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tới cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (thanh niên) với các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và Ban Chấp hành Đoàn tại cơ sở để thống nhất triển khai thực hiện.

Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn giám sát đã yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bổ sung, chỉnh sửa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn chung chung, chưa phù hợp.

Thông qua chương trình giám sát nhằm hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở Đoàn, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xác định được các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thuận lợi tại địa phương, đơn vị. Qua đó giúp các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.