Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp

09:38 15/07/2015     1507

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 14/7, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung uơng, Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo “Đánh giá công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề và lập nghiệp giai đoạn 2008- 2015”.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự có đồng chí Lò Quang Tú- UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Đức Việt- Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Hải Đường- Phó Bí thư Đảng ủy Báo Nhân dân cùng đại diện sinh viên các trường Học viện, Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 21/7/2008, Chính phủ đã ký Quyết định số 103/2008/QĐ- TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008- 2015. Đề án được Trung ương Đoàn và các bộ ngành liên quan nhanh chóng triển khai, theo đó, 6 năm qua, công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm đã được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai gắn với các đối tượng chủ yếu là học sinh THPT, thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, cán bộ Đoàn cơ sở và cán bộ, cộng tác viên các Trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm thanh niên.

Tại Hội thảo, bên cạnh việc tập trung phân tích thực trạng công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề và lập nghiệp giai đoạn 2008- 2015, trong đó có công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, truyền thông về nghề nghiệp, việc làm thông qua các hoạt động đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở; các đại biểu còn đánh giá những hạn chế, yếu kém đồng thời chia sẻ những mô hình hay, đưa ra kiến nghị, giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác truyền thông học nghề, lập nghiệp của thanh niên trong thời gian tới.

Qua 6 năm triển khai, các mục tiêu, giải pháp triển khai thuộc Đề án về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Số cán bộ Đoàn được tập huấn, đào tạo về nghề nghiệp, việc làm là 39.875 lượt người (đạt tỷ lệ 66,4%). Tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin về nghề nghiệp, việc làm qua khảo sát tại 10 tỉnh, thành phố đạt 65%. Hệ thống thông tin, các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm, giải thưởng việc làm thuộc Đề án 103 được triển khai khá đồng bộ, đầy đủ, đến được với đông đảo thanh niên và xã hội. Nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn về nghề nghiệp, việc làm đã có những chuyển biến tích cực, sự nhìn nhận và đánh giá về vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác truyền thông được nâng cao; sự tham gia, phối hợp của các đơn vị truyền thông trong tư vấn, định hướng về học nghề và tạo việc làm cho thanh niên và xã hội ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng.

Hội thảo nhằm góp phần tích cực thay đổi mạnh nhận thức của toàn xã hội, gia đình và bản thân thanh niên về tầm quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với bản thân và nhu cầu của xã hội. Từ đó nâng cao trách nhiệm của thanh niên và gia đình trong hướng nghiệp, tự tạo việc làm.