Thừa Thiên Huế: Kiểm tra triển khai công tác Đoàn tại các xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh

08:39 11/04/2018     347

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn, Hội, Đội, kết quả triển khai một số nội dung Chương trình công tác Đoàn năm 2018 đối với Đoàn các xã, phường, thị trấn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã thành lập 9 Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh từ ngày 15/3 đến ngày 18/5/2018.
Các tổ công tác làm việc với tinh thần nắm bắt thông tin cơ sở; trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai hoạt động Đoàn tại cơ sở; tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 tại địa phương, đơn vị; tình hình đoàn viên đang sinh hoạt tại địa bàn dân cư; tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên; nắm bắt những mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại địa phương.
ddd
Tổ công tác kiểm tra tại Đoàn xã Hương Phong, thị xã Hương Trà

Sau 3 tuần triển khai, các Tổ công tác đã hoàn thành công tác kiểm tra tại 04 đơn vị: Huyện Đoàn Nam Đông, Quảng Điền, Phú Lộc và Thị Đoàn Hương Trà. Các buổi làm việc diễn ra sôi nổi với nhiều tâm tư nguyện vọng của các Đoàn cơ sở; các Chi đoàn đã được thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư; vấn đề tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp, công tác quản lý đoàn viên thanh niên còn gặp nhiều bất cập, nhất là vấn đề quyền sở hữu đất, tài sản cố định của thanh niên; vấn đề giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên nông thôn; công tác chuyển sinh hoạt hè của một số trường chưa chặt chẽ; việc thu đoàn phí còn hạn chế…
ffff
Mô hình nuôi heo (lợn) tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

Theo đó, nhiều kiến nghị, đề xuất của các Chi đoàn cũng được trao đổi, bày tỏ, như: Mong muốn các cấp chính quyền nới lỏng chính sách, tạo điều kiện cho thanh niên mượn đất công phục vụ cho nhu cầu sản xuất, mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết nhu cầu việc làm cho thanh niên tại địa phương; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp với các thủ tục đơn giản, nhanh hơn; Đoàn cấp trên cần chỉ đạo các Đoàn trường thắt chặt công tác bàn giao các em đội viên, đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương.
 Mô hình ươm trồng Hoa súng của thanh niên Phú Lộc
Mô hình ươm trồng Hoa Súng của thanh niên Phú Lộc

Tại các phiên làm việc, các Tổ công tác đã có những định hướng về nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018 với các nội dung nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, trong đó định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác chăm lo cho từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; nắm bắt kịp thời những chủ trương, định hướng để thực hiện các nội dung hoạt động Đoàn trong năm đạt kết quả cao. Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Đoàn; đăng ký và thực hiện hiệu quả Chi đoàn bốn chủ động; khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia cùng với chính quyền, địa phương thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm lợi cho bà con nhân dân.

Bên cạnh đó, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị; chia sẻ những mô hình thanh niên để học hỏi những kinh nghiệm bổ ích cho những thanh niên đang muốn khởi nghiệp; chia sẻ những phương pháp trong cách thức tổ chức sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội; cách tháo gỡ những khó khăn trong việc tập hợp thanh niên đi làm ăn xa, tổ chức các hoạt động để huy động vốn tại đơn vị;…

Dịp này, các Tổ công tác đã dành thời gian thăm những mô hình của các đoàn viên thanh niên đang khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương; động viên đoàn viên thanh niên đang duy trì mô hình khởi nghiệp và tìm các biện pháp để mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm cho các đoàn viên thanh niên tại địa phương. Đây là những tấm gương sáng cho các bạn thanh niên trong tỉnh học tập, noi theo, lấy đó là động lực để phấn đấu vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính đáng và cống hiến cho xã hội.

Trong thời gian tới, các Tổ công tác tiếp tục triển khai công tác kiểm tra các Đoàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành Đoàn Huế, Thị Đoàn Hương Thuỷ, Huyện Đoàn Phú Vang, A Lưới và Phong Điền.