Thanh Hóa: Sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU

09:18 29/01/2016     943

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đ/c Lê Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Lê Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị


Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04 NQ/TU, các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết một cách nghiêm túc, có hiệu quả tới cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, cán bộ nghiên cứu chỉ đạo cơ quan Tỉnh đoàn. Qua 4 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn và tổ chức Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh, các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện đồng bộ, dân chủ khách quan, tạo sự đồng thuận trong tập thể, cán bộ trong cơ quan. Việc đánh giá cán bộ hàng năm trước khi đề bạt, bổ nhiệm đã được BTV Tỉnh đoàn, tập thể các Ban, đơn vị thực hiện đúng quy trình, đảm bảo quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ; công tác giới thiệu cán bộ ứng cử đã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, qua đó đã đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ; từng bước chuẩn hóa từ việc tuyển dụng, tiếp nhận về cơ quan chuyên trách của đoàn đến việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thuyên chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ đoàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các huyện, thị, thành phố, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn trong công tác cán bộ; xây dựng quy chế đánh giá tập thể lãnh đạo quản lý; rà soát bổ sung quy hoạch A2, xây dựng quy hoạch A1 giai đoạn 2017 - 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh  khóa XVII và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đến từng cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.