Thanh Hóa: Đánh giá giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào TTN, nhiệm kỳ 2012 - 2017

15:22 15/07/2015     1167

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 12 - 13/7, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015 .

a
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - TUV, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị


Qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, công tác Đoàn và phong trào TTN trong tỉnh đã có sự phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo ra nhiều nét mới trong hoạt động; uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội ngày một nâng lên. Cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có nhiều đột phá; qua đó tổ chức Đoàn đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan tâm chăm lo hơn cho thanh niên, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu như: Các chỉ tiêu được đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII thông qua được tập trung thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao; một số chỉ tiêu đạt từ 50 - trên 70% kế hoạch; các cuộc vận động; chương trình, dự án, công trình thanh niên được triển khai hiệu quả, toàn diện. Các mặt công tác của đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, như: Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tỉnh; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục được tập trung đầu tư và có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân luôn được chú trọng, qua đó củng cố vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác cán bộ đoàn được quan tâm chú trọng, có nhiều bước đột phá. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật; tổ chức cho TNNĐ đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp với lứa tuổi; Công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo có nhiều đột phá, mang lại dấu ấn đậm nét; công tác phối hợp có nhiều chuyển biến rõ nét; công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới theo phương châm “Sâu sát với cơ sở, gần gũi với thanh niên” và “Chủ động trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong thực hiện”...vv.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, góp phần đưa công tác đoàn, phong trào TTN trong tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác. Đồng thời đồng chí đề nghị, trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại, cần tập trung nhiều hơn nữa trong việc đẩy mạnh công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, tích cực đảm nhận các công trình phần việc thanh niên để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, kiểu mẫu. Đồng chí nhấn mạnh, trên từng mặt công tác của Đoàn cần tập trung đầu tư nghiên cứu để chọn các khâu đột phá phù hợp với yêu cầu thực tiễn, do đó cần rà soát lại hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; các chương trình, đề án, dự án, các cuộc vận động để tập trung đầu tư mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, cuộc vận động cho phù hợp với thực tiễn tình hình mới, như: Chỉ tiêu về huy động thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hàng năm; các công trình, phần việc vì đàn em thân yêu; công tác phát triển đảng viên trong thanh niên trên địa bàn dân cư ; nghiên cứu để bổ sung thêm cuộc vận động  “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa”…vv.

Cũng tại Hội nghị, BCH Tỉnh đoàn đã tiến kiện toàn, bầu bổ sung 08 ủy viên BCH, 04 Ủy viên UBKT Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 thay cho những đồng chí đã thuyên chuyển công tác mới.

Trong khuôn khổ chương trình của hội nghị, sáng ngày 13/07/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.