Tập huấn chuyển giao Khoa học Công nghệ cho cán bộ, ĐVTN các tỉnh Bắc Trung Bộ - năm 2015

15:19 09/07/2015     875

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 8/7/2015, tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn tổ chức lớp tập huấn chuyển giao KHCN cho CB, ĐVTN các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2015.

s
120 đồng chí học viên là CB, ĐVTN từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã về tham dự lớp tập huấn


Lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ứng dụng  các tiến bộ KHCN trong sản xuất nông, lâm nghiệp, cũng như một số cơ chế chính sách liên quan đến thành lập và phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. Nội dung tập huấn nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, giai đoạn 2011 – 2015”.

Ngoài ra, lớp tập huấn còn trang bị cho học viên những kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực trồng trọt các cây rau, hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ; giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã thanh niên. Bên cạnh đó lớp tập huấn là điều kiện để học viên được sinh hoạt, giao lưu, học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế, học hỏi các mô hình hay, hoạt động có hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh, tăng cường tình đoàn kết và gắn bó giữa các học viên.

Lớp học được diễn ra từ ngày 7/7 – 9/7/2015.