Sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2018

00:18 20/06/2018     555

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị


Bám sát chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo” để triển khai, tổ chức được nhiều hoạt động. Kết quả, trong 06 tháng đầu năm, công tác Đoàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Trung ương Đoàn, các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao, tạo khí thế sôi nổi, tạo cảm hứng cho nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh nhà trong thực hiện chương trình hành động cách mạng của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Từ đó, hình ảnh của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà được lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong thanh thiếu nhi cũng đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, đẩy mạnh. Đặc biệt, trong thời gian qua, việc xuất bản Bản tin Tuổi trẻ Nghệ An đã góp phần tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên thanh niên, nhân dân về các chương trình, hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được triển khai với các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai ngày “Thứ 7 tình nguyện” và “Chủ nhật Xanh”; giúp nhân dân trong vụ mùa, giải quyết đầu ra các sản phẩm nông nghiệp của bà con nhân dân. 

Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo được triển khai đồng bộ và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi. Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai đa dạng như tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh  thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn; tích cực vận động ĐVTN phát huy vai trò xung kích, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2018. Các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thăm tặng quà cho các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn.

Thông qua chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa, đổi mới, sáng tạo như: Biến điểm đen về ô nhiễm môi trường thành các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi; Mô hình “rửa xe gây quỹ”, “Đêm nhạc thiện nguyện” hỗ trợ các trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Mô hình “con đường Bích họa”…

Tại Hội nghị cũng đã thảo luận về kết quả công tác Đoàn 6 tháng vừa qua; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế: Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai, tổ chức. Một số hoạt động còn mang tính chất hình thức, đối phó; công tác tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các ngành tại một số đơn vị còn hạn chế, thiếu tính chủ động; chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở đã được cải thiện nhưng chưa đồng đều, nội dung và hình thức chưa đổi mới; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, địa bàn tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn; phong trào sáng tạo trẻ chưa thực sự sôi nổi trong ĐVTTN.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm 2018, trong đó chú trọng: bám sát chương trình công tác để hoàn thành chỉ tiêu trong năm; Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”; Tập trung thực hiện Chỉ thị 42–CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030" và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo đại hội Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và tổ chức Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổ chức tốt các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, tập trung các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tiếp sức mùa thi; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận trong thanh niên, nắm bắt và phản ánh kịp thời các thông tin xã hội tại địa phương; đẩy mạnh việc tuyên truyền cho thanh niên, học sinh sinh viên không tham gia tổ chức Hội thánh Đức chúa trời; thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ trong đoàn viên thanh niên; bám sát kế hoạch chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018; đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trong dịp hè...