Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 Cơ quan Trung ương Đoàn

09:25 06/08/2018     830

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 02/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã chủ trì hội nghị.
Cùng dự có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn; Thường trực Đảng ủy – Công đoàn - Hội CCB - Đoàn Thanh niên cơ quan và đại diện lãnh đạo - Công đoàn - Đoàn Thanh niên các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017 - 2022); năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, 6 tháng đầu năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Trong đó, các ban, đơn vị khối phong trào đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đồng thời, tham mưu triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn.


t
Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm cơ quan Trung ương Đoàn


Về triển khai các phong trào hành động cách mạng, các ban phong trào đã chủ động hướng dẫn cơ sở và trực tiếp triển khai các công trình, phần việc thanh niên, tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, dự án lớn của Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội và được thông qua phong trào, như: Tháng Thanh niên; phong trào "Thanh niên tình nguyện", chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018 tại 10 tỉnh, thành đoàn; chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với trọng tâm là chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”; …

Trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Trung ương Đoàn xây dựng và ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, bước đầu nhận được sự quan tâm, gửi ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát động giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ II năm 2018, triển khai chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”; tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia “Hệ tri thức Việt số hóa”. Hội đồng Đội Trung ương triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, tiếp tục phối hợp với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng...

6 tháng đầu năm 2018, toàn Đoàn kết nạp 505.880 đoàn viên mới. Tham mưu ban hành Hướng dẫn chương trình "Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022; Kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở giai đoạn 2018 - 2022, xây dựng phương án phân bổ hàng năm đối với chỉ tiêu: “Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên”; “giới thiệu 1 triệu đoàn ưu tú cho đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú”, Hướng dẫn thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động”, Hướng dẫn Ngày đoàn viên năm 2018; tham mưu cấp ủy các cấp bố trí, luân chuyển đối với các đồng chí đã quá tuổi theo Quy chế cán bộ đoàn.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tích cực tham gia thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các chính sách, luật thanh niên; góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan đến thanh niên; tham gia các tổ công tác của các bộ, ngành trong việc tham mưu xây dựng, góp ý và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức thực hiện đề án điều tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phối hợp có hiệu quả trong công tác đối ngoại thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

Các trung tâm sự nghiệp thực hiện tốt kế hoạch công tác và các chỉ tiêu đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt từ đầu năm 2018. Các đơn vị phát huy thế mạnh, đoàn kết nội bộ, quan tâm, chăm lo hơn đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động; tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; duy trì tốt các lớp bồi dưỡng kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, tích cực đổi mới cách thức triển khai, tạo nguồn thu ổn định cho đơn vị. Các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục được triển khai, như: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ; hỗ trợ vay vốn tín dụng phát triển kinh tế; tổ chức tư vấn du học, xuất khẩu lao động miễn phí; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp... chương trình “Học kỳ trong quân đội” tiếp tục được một số đơn vị triển khai đạt kết quả tốt.

Các đơn vị báo chí đã chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung công tác, bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Các nội dung thông tin được Ban Bí thư Trung ương Đoàn định hướng, góp phần tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị ...; đẩy mạnh các tuyến bài tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.


u
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị sơ kết


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã khẳng định những kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, các Ban, đơn vị đã có nhiều đổi mới, cố gắng và đảm bảo theo tiến độ chung của tổng thể công việc cơ quan Trung ương Đoàn; và trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự đổi mới, tư duy để có những cách làm mới trong việc tổ chức các hoạt động sao có cho có hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, việc thúc đẩy sự sáng tạo, thúc đẩy làm mới mình phải được làm mới thông qua từng năm, từng hoạt động cụ thể. Đây chính là điểm thúc đẩy để các ban, đơn vị, mỗi cán bộ cần có sự tư duy, đổi mới hoạt động, cũng như có những cách làm sáng tạo. Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với tốc độ tham mưu xây dựng nội dung, ban hành văn bản chỉ đạo và đi cơ sở của các ban, đơn vị Trung ương Đoàn được chuyển động rất tích cực. Sự phản ứng kịp thời, nhạy bén của cơ quan Trung ương Đoàn đối với một số vấn đề, sự kiện của đất nước như: việc hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại do thiên tai; sự tham gia của cơ quan báo chí trong tuyên truyền vào các sự kiện của đất nước, đặc biệt là việc nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên để qua đó sử dụng công cụ mạng xã hội kịp thời trong việc tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên thanh niên đã được triển khai đạt kết quả.

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, lãnh đạo các ban, đơn vị cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, người lao của đơn vị mình và tăng cường đối thoại, gặp gỡ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của đơn vị; những nội dung liên quan tới quy tắc, quy định, quy chế của cơ quan cần đảm bảo. Đồng thời, các ban, đơn vị cần rà soát những công việc còn lại của năm 2018 để việc triển khai đảm bảo đúng tiến độ chương trình công tác năm đã đề ra.

“Các ban, đơn vị cần tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin giữa các ban để hoàn thanh nhiệm vụ được giao và cùng phát triển; đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ có các buổi làm việc với các đơn vị trên tinh thần chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các ban, đơn vị”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.

Liên quan tới chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục thúc đẩy sự sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Đảm bảo trong quá trình triển khai công việc cần tập trung tính chất lượng, tính hiệu quả, tính gương mẫu, kiểu mẫu và uy tín từ hoạt động của các đơn vị Trung ương Đoàn cần được đảm bảo. Và thông qua các bài viết thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI để chắt lọc tìm kiếm những ý tưởng, cách làm và mô hình mới nhằm phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ.