Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới

20:01 28/07/2015     1118

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 27-7, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang khóa IX và hội nghị điển hình thanh niên tiên tiến giai đoạn 2010-2015; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn tham dự.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn, trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. 
 
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh tiếp tục được giữ vững và đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương. Kết quả giữa nhiệm kỳ có một số chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ, đa số các chỉ tiêu còn lại đạt trên 50%, có 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 1 chỉ tiêu chưa thực hiện được. Toàn tỉnh có 87.948 đoàn viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối 2014, tỉnh kết nạp 68.509 đoàn viên mới (đạt 57,1% chỉ tiêu Nghị quyết); 98,3% cán bộ Đoàn các cấp đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và độ tuổi (tăng 13% so với đầu nhiệm kỳ); xây dựng 1.873 tập thể, 706 điển hình cá nhân mô hình dân vận khéo trong thanh niên; thành lập mới 129 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã thanh niên, mở 1.192 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật...; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 37.707 lượt người, hiến 74.904 đơn vị máu; hàng năm tỉnh có khoảng 1.300 thanh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, giới thiệu 766 thanh niên xuất ngũ vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục khai thác các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân vốn cho thanh niên vay với tổng dư nợ trên 169,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn trong hệ thống Đoàn là 0,55%...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Tỉnh đoàn tích cực tham mưu Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; tiếp cận, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở nông thôn. Đoàn các cấp trong tỉnh quam tâm hơn nữa trong việc phát triển đoàn viên và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên…
 
Dịp này, Tỉnh đoàn tặng bằng khen của cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; tặng bằng khen cho 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX “về tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn”; tặng bằng khen cho 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013-2015”.