Long An: Giám sát, phản biện xã hội chính sách thúc đẩy phát triển các tổ hợp tác và Hợp tác xã

08:30 09/10/2018     634

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ ngày 02 - 04/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức đoàn giám sát thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển các Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Long An 2018.
Đoàn giám sát của BTV Tỉnh đoàn do đồng chí Bùi Quốc Bảo - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đồng chí Công Hoàng Bạch - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Văn Xướng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh. Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát các HTX Thanh niên ở 04 đơn vị: huyện Tân Thạnh, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Bến Lức và làm việc với Sở Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh
Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh


Sau thời gian triển khai HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 đã nâng cao nhận thức của các ngành và địa phương về phát triển kinh tế hợp tác, nên có sự quan tâm hơn đến phong trào phát triển HTX nông nghiệp. Từ đó HTX các năm gần đây phát triển nhiều hơn qua các năm (từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2018 thành lập mới 56 HTX). Hoạt động của HTX đa dạng và phong phú hơn từ dịch vụ cung ứng đầu vào đến tiêu thụ đầu ra, tham gia liên kết tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực của địa phương như rau, chanh, thanh long... đã đem lại hiệu quả. Một số HTX làm tốt vai trò gắn kết với nông dân trong xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn được thị trường chấp nhận nên tiêu thụ hàng hoá nông sản được thuận lợi hơn. Các HTX đã góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Nhìn chung, các ban, ngành đoàn thể tỉnh và địa phương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng và phát triển HTX, giới thiệu doanh nghiệp để liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm được thực hiện thuận lợi. Các địa phương tạo điều kiện bố trí đất công cho HTX xây dựng trụ sở. Hỗ trợ các HTX lập hồ sơ tuyển dụng lao động theo kế hoạch hỗ trợ của tỉnh được bảo đảm, thuận lợi.


Làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An
Làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An


Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động các HTX trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn như khả năng huy động vốn từ thành viên còn hạn chế, công tác quản lý, điều hành, hạch toán kế toán còn yếu; hầu hết các hợp tác xã chưa được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước như chưa tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nên việc liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn; hầu hết các hợp tác xã chưa có trụ sở làm việc, chưa được quy hoạch bố trí giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động sản xuất…

Qua giám sát, đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành việc phát triển hợp tác xã của các đơn vị và sự cố gắng, nỗ lực của các hợp tác xã trong thời gian qua; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị được giám sát. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tùy điều kiện cụ thể để thành lập tổ hợp tác hay hợp tác xã, đặt biệt là các hợp tác xã của thanh niên, hạn chế tình trạng xã nào cũng thành lập hợp tác xã để chạy chỉ tiêu nông thôn mới mà hiệu quả hoạt động không cao; mở rộng các hình thức tuyên truyền kinh doanh như tăng cường chào hàng, bán hàng online để sản phẩm được nhiều khách hàng biết đến…

Có thể thấy, thông qua công tác giám sát và phản biện đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, qua giám sát, phản biện đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.


ham quan mô hình HTX nông nghiệp Phước Thịnh, huyện Cần Giuộc
Tham quan mô hình HTX nông nghiệp Phước Thịnh, huyện Cần Giuộc


Trao đổi về giải pháp để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng giám sát, phản biện của tổ chức Đoàn, đồng chí Bùi Quốc Bảo - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Bên cạnh việc ban hành cụ thể các kế hoạch thực hiện hàng năm, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác tập huấn về kỹ năng công tác giám sát, phản biện cho cán bộ Đoàn các cấp trong thời gian tới."