Lâm Đồng: Triển khai có hiệu quả chương trình công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2018

23:12 02/08/2018     232

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 30/7, tại hội trường Tỉnh đoàn, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018.
Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018
Quang cảnh hội  nghị Sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018


Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo kết quả chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”; triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, hướng dẫn và định hướng cho các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội một cách hiệu quả; triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ Lâm Đồng sống đẹp” lần thứ 2,...

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả chủ đề chương trình công tác Đoàn năm 2018. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền qua mạng xã hội được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai thực hiện; phát hiện nhiều gương thanh niên điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn được cụ thể, đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực; việc duy trì và phát triển chất lượng đoàn viên và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn được nâng lên. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng của Đoàn được thực hiện có hiệu quả. Việc xem xét và kết nạp đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn quan tâm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh thu hút được đông đảo thanh niên tham gia. Việc xây dựng các mô hình hoạt động, việc tìm chọn, phát hiện và nhân rộng gương điển hình xuất sắc trong các lĩnh vực được chú trọng hơn, đặc biệt trong các khu vực đặc thù như vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo. Công tác xây dựng và kiện toàn hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở nhìn chung được quan tâm, có sự đầu tư; công tác tập huấn đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở được chú ý. Công tác phối hợp giữa Hội với các thành viên tập thể như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam các trường, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh được quan tâm, tập hợp đông đảo các đối tượng thanh niên tham gia.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Ndu Ha Biên trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tặng hoa chúc mừng đồng chí Ndu Ha Biên trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022


Tại hội nghị, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận, góp ý về báo cáo công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, đồng chí Ndu Ha Biên trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.