Lâm Đồng: Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư

09:01 05/07/2018     275

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 02/7, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018 - 2022 với sự tham gia của 185 đại biểu là cán bộ các ban chuyên môn Tỉnh đoàn, thường trực các huyện, thành đoàn, Bí thư Đoàn của 147 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng  hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư
Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư


Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an njnh tại địa phương. Các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên, hoạt động của Đoàn ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với các đối tượng, tầng lớp thanh thiếu niên và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, đặc biệt là các chi đoàn còn thấp; nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế - xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn cơ sở còn yếu, tụt hậu so với thanh niên; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao; tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không chuyển sinh hoạt Đoàn còn diễn ra ở nhiều cơ sở Đoàn.

Từ những hạn chế còn tồn tại, thông qua các báo cáo tham luận cùng ý kiến trao đổi của các đại biểu, Hội thảo đã tập trung thảo luận, trao đổi, tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư trong giai đoạn 2018 - 2022 như: nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chi đoàn, đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên; củng cố tổ chức đổi mới nội dung, phương thưc hoạt động của cơ sở đoàn; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư...