Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Trà Vinh, giai đoạn 2018 - 2022

18:15 02/04/2018     708

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2017 và Ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2020.
Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đồng Văn Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; cùng trên 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham dự.
Đồng chí Đồng Văn Lâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2022
Tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga - Bí thư Tỉnh Đoàn đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2022


Trong giai đoạn 2013 - 2017, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh đoàn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tỉnh đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt các nội dung đã ký kết như: công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên; phối hợp phát huy thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phối hợp rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp giám sát, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Quy chế phối hợp đã thể hiện được sự quan tâm của chính quyền đối với thanh niên và công tác thanh niên; tạo được bước chuyển biến quan trọng trong công tác thanh niên nói chung, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng. Để thực hiện Quy chế phối hợp, các sở, ban, ngành có liên quan đã cụ thể bằng nhiều hình thức như chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc ký các kế hoạch phối hợp theo định kỳ hàng năm hoặc theo giai đoạn. Kết quả Tỉnh đoàn đã ký kết với 20 đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện Quy chế.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất với UBND cùng cấp tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên, tạo điều kiện về kinh phí, về cơ chế quan tâm đến công tác thanh niên.

Theo quy chế đã được ký kết, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tập trung phối hợp về công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên; phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em...

Định kỳ hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.