Kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên tại Bắc Giang

10:07 03/08/2018     1031

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 02/8, Uỷ ban Quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật, chính sách và công tác thanh niên năm 2018, tại Bắc Giang.
Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Tuyết – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên UBQG về thanh niên Việt Nam; Lại Thanh Sơn – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; đại diện Vụ công tác thanh niên Bộ Nội vụ; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động thương binh và xã hội; đại diện các sở, ban ngành tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả triển khai một số Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2020.

Theo Báo cáo, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ – CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm. Các đơn vị đã bám sát nội dung của Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị, địa phương; chính quyền các địa phương đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời và phối hợp với tổ chức Đoàn để tạo điều kiện thuận lợi trong huy động các nguồn lực của xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc


Kết quả, trong công tác giáo dục, đã tập trung triển khai theo hướng đổi mới hình thức tuyên truyền. Đã có hơn 140.000 lượt đoàn viên,thanh niên tham gia thi  trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII; 76.800 lượt ĐVTN học tập lý luận chính trị thong qua công cụ 6 bài học lý luận chính trị cho thanh niên; tổ chức 360 hoạt động về nguồn và giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa như:  thăm, tặng quà 1.245 thương binh, gia đình chính sách, thắp nến tri ân tại 14.000 ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện; tổ chức hơn 25.000 toạ đàm, diễn đàn nhân kỉ niệm các ngày  lễ lớn của đất nước và địa phương…

Trong dạy nghề, giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, giúp thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định là vấn đề được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh và ban hành chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020.

Từ năm 2015 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh, đào tạo cho 87.720 thanh niên. Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên theo chương trình Thanh niên khởi nghiệp đã được các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan triển khai hiệu quả, đã hỗ  trợ được trên 8.000 thanh niên, hộ gia đình trẻ vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp, phát triển 186 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thu nhập bình quân trên 200 triệu/ năm…

Trong công tác giáo dục lý tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, phát triển toàn diện được các đơn vị triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh đã thành lập nhiều sân chơi bổ ích cho thanh niên, nhiều phong trào văn hoá – thể thao được đẩy mạnh; công tác truyền thong giáo dục sức khoẻ sinh sản, kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp; đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.735 người, tổ chức tập huấn kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý cho 2.820 lượt thanh niên trong 47 xã của toàn tỉnh; giáo dục, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 2.800 thanh niên tại 58 câu lạc bộ sức khoẻ sinh sản…

Các đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị


UBND tỉnh đã quan tâm đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Cụ thể, UBND tỉnh đã có Quyết định số 27/2015/QĐ – UBND ngày 22/01/2015 ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh, đã có 10/10 huyện, thành phố có cán bộ chuyên trách làm công tác thanh niên tại Phòng nội vụ các huyện, thành phố; 22/22 các sở, ban, ngành tỉnh có công chức kiêm nhiệm làm công tác thanh niên tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho 1.000 lượt học viên là công chức phụ trách, theo dõi công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật, chính sách và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Doãn Đức Hảo – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ, các nội dung trong báo cáo đã thể hiện những kết quả khả quan trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, mục tiêu của tỉnh còn hạn chế, mới chỉ thấy rõ vai trò của Đoàn thanh niên trong cụ thể hoá các chính sách pháp luật, các sở, ngành chưa chủ động phối hợp theo trách nhiệm phân công nên chưa tạo được nhiều điều kiện thuận lợi nhẩt cho việc đào tạo, bồi dưỡng và phát huy năng lực của thanh niên.

Một số đại biểu cũng cho rằng, chính sách cho thanh niên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay; kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng đến đời sống của thanh niên, một bộ phận thanh niên bị chi phối nhiều với công việc gia đình, thu nhập và tiền lương nên thiếu sự tập trung cao cho công việc và học tập. Bên cạnh đó, điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh để phát triển tinh thần, thể lực cho thanh niên còn thiếu, chưa có sự đầu tư cơ sở vật chất tạo sân chơi cho thanh niên, nhất là ở khu vực thôn, khu phố…

Đồng chí Lại Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lại Thanh Sơn – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Lại Thanh Sơn – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước cho thanh niên, các chính sách tạo điều kiện cho thanh niên tham gia học nghề và được tạo việc làm được tỉnh chú trọng… Tuy nhiên, cơ chế thị trường hiện nay đang tạo ra nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thanh niên, khiến cho nhiều hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đoàn công tác báo cáo Quốc hội quan tâm xây dựng thiết chế tổ chức hoạt động cho thanh niên làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp; có cơ chế hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. UBND tỉnh sẽ giao cho Sở Nội vụ tham mưu, hoàn thiện bổ sung thêm nội dung mà đoàn công tác yêu cầu, đặc biệt một số chỉ tiêu trong báo cáo đã trao đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuyết – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên UBQG về thanh niên Việt Nam ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật cho thanh niên tại của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua. Với những nội dung thông tin được thành viên Ban chỉ đạo cung cấp kịp thời, đầy đủ đã thể hiện sự nghiêm túc của tỉnh trong vấn đề này. Việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, chính sách pháp luật về thanh niên đã được thực hiện bài bản.

Đồng chí phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên UBQG về thanh niên Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên; tỉnh cần có kế hoạch đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, chỉ đạo các sở ngành phối hợp thực hiện tốt công tác thanh niên; tổ chức hoạt động sơ kết, tổng kết công tác thanh niên nhằm rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế về việc thực hiện pháp luật, chính sách và công tác thanh niên.

Cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND huyện Lạng Giang về việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên.