Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ Bảy, khóa X

16:29 21/07/2015     2233

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 21-7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đoàn lần thứ Bảy, Khóa X đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Thường trực Trung Ương Đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung: Đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa X. Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.
c
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đoàn tập trung cho ý kiến cùng với tâm huyết của mình vào các dự thảo báo cáo để cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên được phát triển.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành lần này sẽ bàn bạc, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Hội nghị cũng là dịp để tổ chức Đoàn góp ý, mổ xẻ những hạn chế từ đó đưa ra những định hướng, những quyết sách để xây dựng tổ chức Đoàn phát triển hơn.

Để việc thảo luận, góp ý diễn ra hiệu quả, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đoàn tập trung, trung thực đánh giá lại các số liệu phụ lục về các công trình, phần việc mà đơn vị mình đã thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng thẳng thắn dẫn chứng có những số liệu liệu trong báo cáo là không thực tế, có những đơn vị còn hiểu sai về cách tính. “Số liệu sai lệch, không trung thực, biểu hiện thành tích làm mất đi ý nghĩa của những đơn vị thực hiện nghiêm túc, báo cáo trung thực”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói.

Về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động trực tiếp tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ cần phải làm rõ các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra được triển khai thực hiện như thế nào trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Đối với công tác giáo dục, mục tiêu lớn nhất đặt ra là phải tạo ra sự chuyển biến tích cực trong các đối tượng thanh niên, kể cả thanh niên chậm tiến.

Đối với hai phong trào lớn của Đoàn, mục tiêu đặt ra là cần lan tỏa tới mọi nơi, được đông đảo thanh thiếu niên và người dân hưởng ứng, cần thể hiện tính sáng tạo cao của tuổi trẻ, hiệu quả cao, bền vững.

Về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn: Mục tiêu đặt ra là củng cố và phát triển tổ chức. Tuy nhiên việc kết nạp đoàn viên bị đánh giá chạy theo số lượng, ít chú ý tới chất lượng; chương trình rèn luyện đoàn viên chưa được quan tâm triển khai hiệu quả; việc đánh giá, phân loại đoàn viên chưa chất lượng; công tác quản lý đoàn viên bị buông lỏng ở nhiều nơi; việc phát triển Đoàn, Hội ở khu công nghiệp, khu chế xuất, tập hợp thanh niên lao động tự do, thanh niên làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh rất khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, đánh giá, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên để tìm ra những giải pháp hữu hiệu, cải thiện tình hình, củng cố tổ chức Đoàn.

Về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên nhi đồng: Mục tiêu là định hướng hình thành nhân cách, lý tưởng cho các em từ tuổi nhi đồng qua các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội.

Về công tác quốc tế thanh niên: Mục tiêu đặt ra là nâng cao uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn, tạo dựng niềm tin với các tổ chức thanh niên trên thế giới, theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng.

Về tham mưu cơ chế và huy động nguồn lực: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của toàn xã hội và sự nỗ lực tham mưu của các cấp bộ đoàn.

Về công tác cán bộ, thước đo đánh giá cán bộ là hiệu quả thực hiện công việc và kết quả triển khai phong trào. Việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn được trẻ hóa, từng bước chuẩn hóa, tạo nên nguồn sinh khí mới trong triển khai thực hiện phong trào. Tuy vậy, việc trẻ hóa cán bộ Đoàn cũng bộc lộ những mặt khó khăn như cán bộ thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thiếu chuyên gia am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đối tác. Trong bối cảnh như vậy, đồng chí cũng mong muốn BCH cho ý kiến đánh giá về các giải pháp đã thực hiện cũng như những giải pháp cần thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Về công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm, đầu tư đúng mức hay chưa? Đã thực sự giải quyết một số vấn đề thực tiễn đặt ra như số liệu thiếu chính xác, kỷ cương, kỷ luật lao động...

Công tác thi đua - khen thưởng được xem là động lực để thúc đẩy phong trào. Trong triển khai thực tiễn tại cơ sở, có nội dung nào cần xem xét, sửa đổi, cải tiến không?

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan và cầu thị, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến.


Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


Về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X. Đây là việc làm thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X giao phó. Quá trình kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn gắn liền với việc sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Qua bước đầu sơ kết đánh giá nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, nhìn chung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều bước phát triển mới, tích cực và toàn diện. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã nghiêm túc tự kiểm điểm và thẳng thắn nhìn nhận, tính trung thực cần được đề cao hơn nữa trong tất cả các hoạt động của Đoàn. Trung thực trong báo cáo. Trung thực trong nhận xét, đánh giá. Trung thực trong phê bình và tự phê bình.

Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng, Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các đồng chí Ủy viên Chấp hành thẳng thắn đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; về lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo; về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; chỉ ra các bài học kinh nghiệm, các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Đây là nội dung rất quan trọng, có tác động sâu, rộng tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chỉ thị được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

“Một tổ chức muốn có sự phát triển tốt hơn, cần phải được đánh giá khách quan, nhìn ra các vấn đề của sự phát triển và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Cán bộ Đoàn cần gương mẫu thực hiện đầu tiên sự đánh giá khách quan ấy. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến cho các dự thảo”. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói.

Dựa trên những báo cáo trên
, các đại biểu đã chia 5 tổ thảo luận về các nội dung: Dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa X; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030".
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ Bảy, khóa X diễn ra trong 2 ngày 21, 22/7/2015.