Hà Giang: Tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về tư vấn việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở

08:17 07/09/2012     3198

3 Phong trào   Web.ĐTN: Triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp” thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015” (Đề án 103). Ngày (6/9) tại Huyện Đồng Văn, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về tư vấn việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.
Tham gia lớp tập huấn có 152 cán bộ Đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên đến từ 19 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Đồng Văn
học viên
Học viên tham gia tại lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày (6 đến 7/9) các học viên sẽ được trao đổi về một số thông tin cơ bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 103, giới thiệu về các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp phù hợp với địa bàn huyện Đồng Văn, trao đổi về các nghiệp vụ triển khai chương trình tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua Đoàn thanh niên, giới thiệu về Đề án đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg, trao đổi về tình hình thanh niên đi lao động tự do tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh đó trong khuôn khổ lớp tập huấn các học viên cũng được giới thiệu về các cơ hội học nghề, việc làm tại các trường nghề mỏ thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN).