Hà Giang: Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc

08:34 30/07/2015     1133

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015; Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10 khóa XV
Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10 khóa XV

Qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 nói chung và 6 tháng đầu năm 2015 nói riêng, công tác Đoàn và phong trào TTN trong tỉnh đã có sự phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo ra nhiều nét mới trong hoạt động.

Công tác giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 50.000 lượt thanh niên (trong đó thanh niên dân tộc chiếm 85 %); phối hợp xây dựng 39 mô hình "Cổng tường an toàn giao thông", triển khai “Nhật ký làm theo lời Bác”; Tổ chức 175 hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 238 tập thể và 8.659 cá nhân được tôn vinh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (trong đó thanh niên là dân tộc thiểu số chiếm 90 %), tổ chức 62 buổi đối thoại với lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh ... qua đó góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước;

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tỉnh, cụ thể: Tu sửa, làm mới 152 km đường giao thông nông thôn; làm 729 nhà vệ sinh ra xa nhà; hỗ trợ, tư vấn xây dựng 175 mô hình thanh niên phát triển kinh tế hộ; chỉ đạo thực hiện 238 công trình, phần việc thanh niên (trong đó Tỉnh đoàn trực tiếp chỉ đạo thực hiện 3 "Công trình" thanh niên cấp tỉnh : hàng cây tuổi trẻ tại Đồng Văn; cầu Bạch Ngọc Vị Xuyên; Đường giao thông Việt Lâm). Thành lập 44 đội “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế"...

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục được tập trung đầu tư và có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân luôn được chú trọng: Kết nạp mới 20.656 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh lên 49.773 Đ/c, trong đó đoàn viên là dân tộc thiểu số chiếm 38.464 đ/c; Giới thiệu 15.350 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 9.835 Đ/c được Đảng kết nạp... qua đó củng cố vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác cán bộ đoàn được quan tâm chú trọng, có nhiều bước đột phá. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả thông qua việc tổ chức thực hiện các mô hình có hiệu quả như "Đàn gà khăn quàng đỏ", phong trào "Kế hoạch nhỏ". Cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan tâm chăm lo hơn cho thanh niên, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Hà Giang trong thời gian tới và dự thảo các chương trình, kế hoạch lớn theo nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã đề ra, trọng tâm là việc đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động của Đoàn, tập trung các hoạt động đồng hành với Thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và học tập, các hoạt động tuyên dương thanh niên tiên tiến và thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; tích cực xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân.

Dịp này, Ban Chấp Hành Tỉnh Đoàn khóa XV đã đồng ý cho 03 ủy viên đã chuyển công tác khác rút tên khỏi Ban Chấp hành và bầu bổ sung 03 ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.