Giám sát triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020

10:14 17/07/2018     1363

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW từ ngày 04-05/7/2018 và ngày 19, 24/7/2018 tại UBND thành phố Huế, UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Quảng Điền; UBND phường Phước Vĩnh (thành phố Huế); UBND xã Phong An (huyện Phong Điền); UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền).
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2012-2020.

Hoạt động nhằm đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đưa ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.
4455
Qua các buổi giám sát các đơn vị, địa phương đều quan tâm tổ chức triển khai tốt chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2012-2020.

Nội dung giám sát tập trung vào hai nội dung chính: Giám sát việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên; Giám sát việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

Qua các buổi giám sát các đơn vị, địa phương đều quan tâm tổ chức triển khai tốt chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2012-2020. Các địa phương đã có những sự quan tâm, đầu tư đánh kể trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên được cấp uỷ chính quyền tạo điều kiện để vay vốn, tìm đầu ra sản phẩm, xuất hiện nhiều thanh niên có nhiều mô hình làm ăn kinh tế giỏi.

Ngoài ra, các địa phương cũng quan tâm đầu tư các sân chơi, khu vui chơi giải trí như: Nhà thi đấu, sân bóng, hồ bơi, khu vui chơi cho thiếu niên nhi đồng, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nhằm khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục giám sát UBND phường Phước Vĩnh, thành phố Huế vào ngày 19/7/2018 và Giám sát UBND thành phố Huế vào ngày 24/7/2018 để nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên; nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch của tỉnh; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn, góp phần thực hiện Chiến lược và Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh.