Giải pháp mới đột phá hỗ trợ thanh niên làm kinh tế

08:50 18/07/2018     1000

3 Phong trào   Sáng 17/7, tại Kiên Giang khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI.

g
Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị


Sáng 17/7, tại Kiên Giang khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu rõ: Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên là nội dung quan trọng, đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá công tác giáo dục lý tưởng cách mạng hiện nay, vấn đề nhận thức và những điều cần lưu ý đối với đoàn viên thanh niên; đặc biệt tìm kiếm giải pháp, phương thức mới để làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp. "Nếu hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tốt, sự trợ sức của Đoàn có thể giúp thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng giúp cuộc sống gia đình phát triển tốt hơn; đồng thời có điều kiện hỗ trợ những thanh niên khác tham gia làm kinh tế, hoặc giải quyết việc làm, đóng góp cho xã hội thì đó là đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước", đồng chí Phong nói.

Đồng chí Phong mong muốn, hội nghị tập trung thảo luận đánh giá những mô hình, cách làm trong thời gian qua, cách nào còn tồn tại, cách nào cần tiếp tục phát huy; đâu là giải pháp tháo gỡ những khó khăn và cách nào để Đoàn có nhiều sự trợ sức, đồng hành với đoàn viên thanh niên trong làm kinh tế. "Mong các đồng chí thảo luận và tham gia ý kiến để có kết luận thực sự mang nhiều giải pháp mới đột phá chất lượng trong lĩnh vực hỗ trợ thanh niên tham gia làm kinh tế trong thời gian tới", đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.


t
Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trình bày dự thảo Kết luận "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện, giai đoạn 2013-2017; những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Cũng trong phiên khai mạc, Hội nghị đã chia tay các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI đã chuyển công tác khác.


h
Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Xuân Hùng -  nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàny
Ngay sau khai mạc, các đại biểu chia tổ thảo luận về các nội dung trình tại Hội nghị


Hội nghị tiến hành cho ý kiến Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung; Đề án Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII.

Đồng thời, nghe và góp ý các báo cáo: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, giai đoạn 2013 – 2017.
Gắn tình nguyện với chuyên môn

Về phong trào tình nguyện, PGS.TS. Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho rằng, bên cạnh các hoạt động tình nguyện mang tính chiến dịch, tổ chức tại cộng đồng thành công trong nhiểu năm qua, có thể kết hợp các phong trào tình nguyện với các mạng lưới chuyên môn để tạo thành các dịch vụ hỗ trợ xã hội.
PGS.TS Trần Xuân Bách phát biểu đề xuất tại hội nghị
PGS.TS Trần Xuân Bách phát biểu đề xuất tại hội nghị


Theo PGS.TS. Trần Xuán Bách, các dịch vụ hỗ trợ xã hội này sẽ giải quyết những nhu cầu cụ thể của các phân nhóm xã hội, tạo điều kiện để các cá nhân, thành phần xã hội tham gia đóng góp kinh nghiệm, hiểu biết và thời gian ở các mức độ khác nhau, theo từng điều kiện và hoàn cảnh của mình. “Thực tế cho thấy có rất nhiều hoạt động xuất phát từ chính cộng đồng, các dự án huy động với cộng đồng, các doanh nghiệp xã hội với lợi nhuận được tái đầu tư cho hoạt động xã hội; đã phát triển nhanh chóng ở nhiều thành phố trong cả nước trước đòi hòi chuyên biệt của các phân nhóm xã hội”, PGS.TS. Trần Xuân Bách cho biết.

Đồng chí Phùng Quang Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng cho rằng, hoạt động tình nguyện cần tập trung các công trình, phần việc hướng đến nhiều đối tượng trong cộng đồng được thụ hưởng, như cây cầu, đường giao thông, giếng nước. Ngoài ra, cần giới thiệu các mô hình tiêu biểu tại các tỉnh, thành trong cả nước cho thanh niên tiếp cận, học hỏi.

Về Đề án giáo duc lý tuởng cách mang cho ĐVTN, Bí thu thứ nhát Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị cần tập trung đánh giá công tác giáo dục lý tưởng cách mang hiện nay, vấn đề nhận thức và những điều cần lưu ý đối với ĐVTN; đặc biệt tìm kiếm giải pháp, phương thức mới để làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.