Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra

09:52 16/07/2018     660

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 15/7, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ủy ban kiểm tra lần thứ 2, khóa XI. Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm tra
Quang cảnh Hội nghị kiểm tra


Đồng chí Vũ Tiến Tiệp, Phó chủ nhiệm thường trực trực Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn cho biết, năm 2018 là năm đầu nhiệm kỳ, cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã giúp cấp bộ đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình công tác đoàn, phát hiện và xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc trong công tác của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đoàn, từ đó đã góp phần quan trọng vào công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Về thực hiện nghị quyết, chủ trương công tác của đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ đoàn đã tập trung kiểm tra 920 lượt đơn vị cấp huyện và 3.215 Đoàn cơ sở, 7.260 chi đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận và các chủ trương công tác của Đoàn.

Về thi hành Điều lệ Đoàn, các tỉnh, thành đoàn đã tập trung kiểm tra 920 lượt đơn vị cấp huyện và 3.050 đoàn cơ sở trong đó tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đoàn, thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp bộ đoàn, công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra các cấp.


Mặt khác, qua kiểm tra đã phát hiện một số mặt còn hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và kịp thời đề ra những giải pháp để khắc phục.

Tuy nhiên, theo anh Tiệp, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 còn một số hạn chế, như: vai trò, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp chưa thật sự được phát huy, vẫn còn hiện tượng cấp bộ đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát nên thiếu sự quan tâm, đầu tư cho công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng cơ chế, phối hợp chỉ đạo, đầu tư nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.
s
Đồng chí Vũ Tiến Tiệp, Phó chủ nhiệm thường trực trực Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra tại Hội nghị


6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, nội dung Hướng dẫn của UBKT Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; rà soát và tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2018 của đơn vị; tập trung tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra cấp tỉnh; Thực hiện nghiêm cơ chế theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao, phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra giữa UBKT với các ban tham mưu của cấp bộ đoàn ở các cấp; Đổi mới hình thức kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn với các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đoàn; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của đoàn, sửa đổi, bổ sung và biên tập các tài liệu nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đưa ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như: Tập trung tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra cấp tỉnh; giúp họ nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn.

"Cần đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ với các cơ quan chức năng liên quan đến cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày một chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.