Cao Bằng: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn cơ sở năm 2015

16:41 20/07/2015     73

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 20/7, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2015.
  
Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn


Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 05 ngày từ ngày 20/7/2015 đến 24/7/2015.

Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội, tập trung chủ yếu các vấn đề: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Hướng dẫn một số kỹ năng trong công tác soạn thảo văn bản của Đoàn, Quy chế liên quan đến thi đua khen thưởng của Đoàn; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn ở cơ sở, nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn; Công tác tham mưu đối với cấp ủy và phương pháp công tác của Bí thư đoàn xã; Giải pháp đẩy mạnh thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng Hội LHTN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Kỹ năng tổ chức các sự kiện truyền thông trong công tác thanh niên; Kỹ năng tổ chức trò chơi cho thanh thiếu nhi; các kỹ năng về công tác Đoàn, Hội, Đội …