Bình Dương: Tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương 2018

10:44 06/07/2018     317

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 03/7, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương năm 2018.
Tham dự hội nghị có hơn 100 cán bộ là lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn Tỉnh đoàn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cán bộ chuyên trách Cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin các nội dung quan trọng, các văn bản mới của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn như: Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022; đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2022; chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022; triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Theo đó, chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 đã kế thừa, bổ sung nhiều nội dung mới so với chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017, gồm 5 nội dung lớn với nhiều tiêu chí rèn luyện theo hướng “mở” để đoàn viên chủ động lựa chọn, đăng ký rèn luyện phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng khối đoàn viên. Đối với Đoàn cơ sở, việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

Tỉnh đoàn cũng xác định việc đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh là chủ trương lớn của nhiệm kỳ, được quy định cụ thể trong Điều lệ Đoàn khóa XI, qua việc đi công tác cơ sở, nhằm nắm bắt sâu sát tình hình tổ chức hoạt động tại các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Đoàn xã, phường, thị trấn và chi đoàn khu ấp, bởi đây là cấp gần gũi nhất với đoàn viên, thanh niên, gắn bó và chăm lo thiết thực nhất cho thanh niên, ngoài ra còn để lắng nghe những trăn trở, đề xuất, kiến nghị của cán bộ Đoàn tại cơ sở để hoàn thiện hơn công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất cao về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn các cấp, xem đây phải là công việc thường xuyên, thực hiện hằng ngày, mỗi cán bộ Đoàn là một báo cáo viên - tuyên tuyền viên hiệu quả, vừa giỏi lý luận, vừa am hiểu thanh niên, để góp phần đưa nghị quyết, chủ trương vào cuộc sống cũng như có đủ lý luận, cơ sở để phản bác lại những luận điệu kích động, sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Mỗi cán bộ Đoàn nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt, người đứng đầu phải thực sự là tấm gương gương mẫu trong đạo đức và lối sống, chịu sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, các đồng chí tham dự Hội nghị phải nghiên cứu, nắm vững những nội dung quan trọng đã triển khai để cụ thể hóa tại địa phương, đơn vị mình, tích cực sâu sát cơ sở và đoàn viên, thanh niên, tránh rập khuôn, hành chính hóa khi triển khai cho cơ sở.