Bình Dương: Nhiều giải pháp triển khai hướng dẫn đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú

11:16 21/07/2015     1697

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú (NCT). Hơn 300 cán bộ Đoàn chủ chốt trong các khối đối tượng từ tỉnh đến cơ sở đã tham dự.
Qua 02 năm triển khai, hướng dẫn đã được thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh, bước đầu đã thực hiện được việc giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại địa phương. Nhiều đơn vị trực thuộc đã chủ động tìm tòi, sáng tạo, áp dụng các mô hình hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn Khu phố, ấp, từ đó phát huy vai trò của đoàn viên tham gia sinh hoạt tại NCT.

Theo đó, 9/9 huyện, thị, thành Đoàn đã thực hiện tốt việc lồng ghép Lễ tri ân trưởng thành để giới thiệu đoàn viên, học sinh về tham gia sinh hoạt tại địa phương. 22/22  huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có chỉ đạo thực hiện điểm tại các cơ sở đoàn; thị đoàn Dĩ An thực hiện tốt mô hình Ngày hội tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt NCT, định kỳ hằng quý tổ chức họp giao ban giữa chi đoàn khối cơ quan và chi đoàn khu phố trên toàn thị xã; thị đoàn Thuận An chỉ đạo lồng ghép sinh hoạt giữa chi đoàn, chi hội và đoàn viên NCT.

y
Nhiều ý kiến trao đổi tại hội nghị

Nhiều đơn vị chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn cấp xã, huyện tham dự sinh hoạt tại các chi đoàn khu phố, ấp; đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương chỉ đạo các đoàn khoa, chi đoàn kết nghĩa với Đoàn thanh niên các địa phương nơi đóng quân trên địa bàn, hỗ trợ hoạt động giảng dạy lớp học tình thương trên địa bàn,… Nhiều đơn vị ứng dụng tốt mạng xã hội trong công tác kết nối đoàn viên về sinh hoạt tại NCT.

Tuy nhiên, công tác triển khai hướng dẫn còn gặp các khó khăn như: việc sử dụng nhận xét đoàn viên tham gia sinh hoạt làm tiêu chí đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm chưa hiệu quả; một số đoàn viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại NCT chưa nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn; công tác quản lý đoàn viên về sinh hoạt tại NCT chưa chặt chẽ. Đặc biệt, cơ chế thông tin hai chiều giữa đơn vị giới thiệu và đơn vị tiếp nhận chưa thông suốt; thông tin liên hệ giữa đơn vị tiếp nhận và đoàn viên về sinh hoạt chưa chặt chẽ. Hướng dẫn triển khai thí điểm trong khối doanh nghiệp, thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang gặp khó khăn về cơ chế hoạt động, thời gian làm việc tại nơi đoàn viên công tác; chất lượng và nội dung sinh hoạt của chi đoàn tại NCT chưa phù hợp với nhu cầu của đoàn viên được giới thiệu về sinh hoạt,…

Tại hội nghị, các cơ sở Đoàn đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm triển khai tốt hướng dẫn. Một số ý kiến đề xuất tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt đoàn tại NCT; tổ chức tiếp nhận đoàn viên về sinh hoạt ngay tại Đại hội Chi đoàn khu phố, ấp; Chi đoàn cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động phù hợp với tâm lý, điều kiện của đoàn viên được tiếp nhận; cung cấp lịch sinh hoạt hằng tháng, quý cho đoàn viên; khảo sát, cho đoàn viên tiếp nhận đăng ký hoạt động tham gia tại chi đoàn NCT; ứng dụng phần mềm quản lý Đoàn viên. Cần tăng cường thông tin liên lạc giữa Ban Chấp hành chi đoàn nơi công tác và chi đoàn NCT.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương Đoàn cần sớm triển khai, ban hành các hướng dẫn, định hướng nội dung cụ thể cho từng khối đối tượng làm cơ sở để các đơn vị chỉ đạo cơ sở thực hiện có hiệu quả quy định.

Thông qua hội nghị đã giúp các cơ sở đoàn trong tỉnh có dip được trao đổi, thảo luận, từ đó tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục triển khai tốt hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại NCT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở Đoàn.

Trước đó, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức - kiểm tra của Đoàn năm 2015 cho hơn 250 cán bộ Đoàn trong tỉnh.

Hội nghị đã trình bày các chuyên đề về phương pháp công tác của người cán bộ làm công tác tổ chức - kiểm tra của đoàn; một số điểm lưu ý trong chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017; công tác Đoàn viên và chi đoàn mạnh.