Bắc Ninh: Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trao thanh niên trường học, năm học 2012 - 2013

22:03 04/11/2012     2677

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 3/11/2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trao thanh niên trường học, năm học 2012 - 2013.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 - 2012, được nghe các phụ trách Đoàn trường trao đổi về kinh nghiệm hoạt động Đoàn tốt trong năm học vừa qua, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong thời gian tới.
"Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao giấy khen cho 27 chiến sỹ Tình nguyện hè 2012"
"Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao giấy khen cho 27 chiến sỹ tình nguyện hè 2012"

Năm học 2012 - 2013 là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII. Với tinh thần của Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII là: nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy sức trẻ học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013 với chủ đề “Thanh niên trường học xây dựng văn hóa học đường chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”.

Với chủ đề trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2012 - 2013: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, đổi mới các phương thức mô hình giáo dục phù hợp với đoàn viên; xây dựng văn hóa học đường thân thiện lành mạnh nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng phi văn hóa đang có nguy cơ trở thành trào lưu xấu; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn khối trường học.

Trong năm học này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đưa ra nhiều tiêu chí để phấn đấu như: kết nạp thêm 10.000 đoàn viên mới; thành lập Hội sinh viên các cấp; phấn đấu có 90% Đoàn trường xây dựng, duy trì Website, Blog, Bản tin hoạt động của trường làm kênh thu hút và tập hợp thanh niên, học sinh, sinh viên; 100% các Đoàn trường có ít nhất 01 mô hình Văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh, 01 mô hình học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% Đoàn trường tổ chức ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bắc Ninh”…

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao giấy khen cho 27 cá nhân có thành tích tốt trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.