An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi

08:55 27/09/2020     3165

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 25/9, Tỉnh Đoàn An Giang và Thành Đoàn Long Xuyên, Hội LHTN Việt Nam thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi (đợt 2) năm 2020.

Đông đảo ĐVTN, học sinh tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các bạn cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên tuyên truyền những điểm trọng tâm về công tác chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay như: khái quát về biển đảo và Chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển của Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến đến biển đảo, biên giới; vai trò thế hệ trẻ trong công tác tuyên truyền biên giới, biển đảo. Qua đó nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố Long Xuyên về về chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình mới.

Qua buổi tuyên truyền, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh phải là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân xung quanh mình nắm rõ về tình hình chủ quyền biển đảo, biên giới hiện nay, đặc biệt là tình hình Biển Đông và công tác phân giới cắm mốc đất liền giữa Việt Nam và Campuchia (trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp giáp với 02 tỉnh bạn là Tà Keo và Kan Dal), góp phần sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Khoa Thi, Trần Trung