Ban Bí thư Trung Đoàn: Đánh giá cán bộ dự nguồn bổ nhiệm Phó Trưởng ban Khối phong trào

07:49 30/09/2012     3120

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ 21 cán bộ trẻ các Ban phong trào Trung ương Đoàn, qua vòng sơ khảo đã chọn được 8 cán bộ trẻ có số điểm cao tham gia vòng thi thuyết trình và vấn đáp. Hội đồng chấm thi là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn và do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm Chủ tịch Hội đồng.
a
Phần trao đổi của Ban Bí thư Trung ương Đoàn với cán bộ trẻ Ban TN Nông thôn Trung ương Đoàn tham dự đánh giá cán bộ dự nguồn
Đây là lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức thí điểm đánh giá cán bộ dự nguồn bổ nhiệm Phó Trưởng ban Khối phong trào Trung ương Đoàn năm 2012; đồng thời nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 404 ngày 14/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa IX “Một số  vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham gia thí điểm đánh giá lần này là các cán bộ lãnh đạo cấp phòng, công chức được tuyển dụng vào biên chế đang làm việc tại các Ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn. Nội dung đánh giá tập trung vào kiến thức tổng quan về Đoàn, Hội, Đội và hệ thống chính trị; kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; trình bày kế hoạch hành động trong thời gian tới nơi đang công tác.

Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An cho rằng, đây là lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức và mở rộng đối tượng nhằm thu hút các đồng chí cán bộ trẻ tham gia, qua đó xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo để xem xét bổ nhiệm; việc làm này sẽ giúp Ban Bí thư đánh giá cán bộ chính xác hơn và cũng là dịp rà soát đội ngũ cán bộ, đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ để qua đó có sự đào tạo, bồi dưỡng và phát triển.

a
Toàn cảnh vòng thi thuyết trình và vấn đáp

Chiều ngày 28/9, các đồng chí cán bộ trẻ có mặt đã tham gia vòng thi thuyết trình và vấn đáp. Các nội dung được quan tâm trao đổi xoay quanh những vấn đề: giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn ở nông thôn; giải pháp thu hút tập hơn thanh niên tôn giáo, thanh niên ở các khu chế  xuất, khu công nghiệp; vai trò của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách đối với thanh niên; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, … Với cách trao đổi thẳng thẳn và cởi mở đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, những định hướng cho Công tác Đoàn và phong trào TTN thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cho rằng những vấn đề trao đổi với các cán bộ trẻ là hết sức thực tế và đầy sinh động, là những nội dung thiết thực giúp các cán bộ trẻ ở các Ban phong trào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đánh giá cán bộ dự nguồn bổ nhiệm Phó Trưởng ban Khối phong trào Trung ương Đoàn sẽ được làm thường xuyên. Thông qua đánh giá là dịp các đồng chí dự nguồn có thêm kinh nghiệm trong tổ chức tham mưu, thực hiện các phong trào; đồng thời được bồi dưỡng, đạo tạo để qua đó sớm được phát triển, bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo của các Ban phong trào Trung ương Đoàn thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới.