Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2019

08:14 15/01/2020     803

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với những đóng góp tích cực trong năm 2019, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu cho Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

 

Chiều ngày 14/01/2020, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng cán bộ đoàn chủ chốt 35 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai các nội dung và chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019. Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có nhiều đổi mới, đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 cho Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

 

Công tác tuyên truyền giáo dục được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, việc học tập nâng cao trình độ chính trị, nhận thức chính trị trong Đoàn viên, thanh niên trong Khối đạt nhiều kết quả cao. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xung kích đảm nhận 2795 công trình, phần việc thanh niên các cấp (đạt 186%); thực hiện 2358 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất (đạt 196%); tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 41 tỷ đồng (đạt 102%), toàn Khối hiến được 11.000 đơn vị máu (đạt 110%)... Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong năm 2019, đặc biệt là việc tận dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào vào tổ chức các hoạt động của Đoàn mang lại hiệu quả cao. Năm 2019 với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, Đoàn Khối có sự quan tâm, đầu tư, bám sát chủ đề trọng điểm của mình để thực hiện, kết quả không chỉ thể hiện ở các công trình mà cùng với đó là địa bàn được mở rộng, lực lượng tham gia nhiều hơn, số lượng công trình phần việc tăng lên, chất lượng quy mô ngày càng có bước phát triển. Bên cạnh việc Đoàn khối tiếp tục duy trì đăng cai các hoạt động lớn của Trung ương, thì năm 2019 Đoàn khối có sự chuyển biến rất tốt, các đơn vị trong khối có sự vào cuộc chặt chẽ, hiệu quả, đây là bước chuyển, hướng mới trong tiếp cận công việc; việc phát hiện chăm lo, bồi dưỡng và phát huy các ý tưởng, các công trình được quan tâm, từ việc khơi dậy, phát huy các sáng kiến, áp dụng các sáng kiến vào thực tiễn, công tác tuyên dương khen thưởng kịp thời; việc quy hoạch, đào tạo, xây dựng tổ chức, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng quan tâm.

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú tặng cờ Đoàn cấp cơ sở xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho 09 đơn vị

 

Năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Đoàn khối tiếp tục nắm chặt tình hình, thông tin một cách chủ động, kịp thời các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương đến cán bộ, đoàn viên thanh niên.

“Các đồng chí đặt ra chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên, 80% thanh niên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đoàn… về số lượng liệu có được thế này không, về chất lượng đến đâu", đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đặt ra vấn đề hết sức lưu tâm để thực hiện tốt nội dung này.

Về hoạt động tình nguyện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị hướng trọng tâm tới cần phải kiên trì, bền bỉ, phải có hạng mục công trình, trong đó, tập trung sâu hoạt động tình nguyện tại chỗ, phát huy tính sáng tạo của ĐVTN đóng góp chính vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn thông qua tổ chức hoạt động, tổ chức phong trào, để ĐVTN tham gia, khơi gợi cho các bạn thanh niên có ý tưởng, sáng kiến, công trình đóng góp vào nhiệm vụ chuyên môn để có dấu ấn tổ chức Đoàn…

Từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã xuất hiện những tấm gương sáng trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở đến cấp Đoàn Khối vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn.

 

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

 

Dịp này, Đoàn Khối đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Tại Hội nghị, 43 tập thể được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng cờ thi đua và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 

Trịnh Lý