Triển khai quyết định hợp nhất Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng

20:42 21/02/2020     2539

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 21/02/2020, Ban thường vụ Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã triển khai quyết định hợp nhất Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Công đoàn Báo Nhi đồng thành Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trực thuộc Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Đoàn trao quyết định hợp nhất Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng

 

Tham dự  buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Hạnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ, cơ quan TƯ  Đoàn, Uỷ viên BCH Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Phan Khuê, Bí thư Đảng bộ, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ; cùng đông đảo công đoàn viên báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng.

 

BCH Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng

 

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn cơ quan cũng triển khai quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra lâm thời của Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng gồm 15 đồng chí ủy viên BCH, 7 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra.  Ban Thường vụ Công đoàn gồm 5 đồng chí với 01 chủ tịch và 02 phó chủ tịch công đoàn. Đồng chí Đỗ Thị Bình, Phó Tổng biên tập Báo được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

 

Trao quyết định Ủy ban  BKT lâm thời Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

 

Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là tổ chức trực thuộc Công đoàn cơ quan TƯ Đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Với 176 công đoàn viên, Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là công đoàn cơ sở có số lượng công đoàn viên đông và trú đóng tại cả ba miền.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Đoàn cho biết: Đây là lần đâu tiên hợp nhất hai tổ chức Công đoàn tại cơ quan TƯ Đoàn; đồng thời đánh giá với những lợi thế sẵn có cùng với sự quan tâm của lãnh đạo, cấp uỷ Báo, Công đoàn Báo sẽ có nhiều thuận lợi trong thời gian tới.

 

Đồng chí Lê Hồng Hạnh chúc mừng Công đoàn cơ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai ngay sau khi hợp nhất

 

Tuy nhiên đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai ngay sau khi ổn định tổ chức công đoàn báo như: làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, ổn định tổ chức bộ máy và phối hợp cùng lãnh đạo cấp uỷ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống cán bộ công đoàn viên của báo; động viên cán bộ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Báo trong tình hình mới.

 

Đồng chí Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cũng đánh giá cao những cố gắng của công đoàn trong thời gian qua; công đoàn Báo là chỗ dựa, là cầu nối của cán bộ, công đoàn viên với lãnh đạo, cấp uỷ Báo. Đồng thời, khẳng định Ban Biên tập, cấp ủy luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho công đoàn báo thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công đoàn cơ quan và lãnh đạo cấp ủy, đồng chí Đỗ Thị Bình, Phó tổng biên tập Báo Thiến niên Tiền phong và Nhi đồng, Chủ tịch công đoàn báo hứa sẽ cùng tập thể BCH, BTV quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, côn nhân viên và phối hợp cùng lãnh đạo, cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Bảo Anh