Tỉnh đoàn Long An thực hiện công tác phản biện xã hội năm 2020

21:11 03/11/2020     481

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 03/11, Bí thư Tỉnh đoàn Võ Trần Tuấn Thanh chủ trì hội nghị phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021.

Tham gia phản biện có ông Đặng Văn Xướng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Sở Giáo dục và đạo tạo, đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Tân An.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Võ Trần Tuấn Thanh chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Nguyễn Thị Bạch Huệ trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020. Đồng thời nêu lên những căn cứ pháp lý, sự cần thiết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021.

Dự thảo Nghị quyết xác định mục tiêu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn đột xuất, tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Kinh phí hoạt động được dự thảo Nghị quyết xác định từ huy động các nguồn lực xã hội đóng góp (tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước); từ ngân sách tỉnh cấp số tiền 05 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng, việc hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, cần có sự chung tay của các ngành, các cấp, việc chăm sóc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã đáp ứng nhu cầu của xã hội mức độ nào… Đa số, đại biểu thống nhất đề xuất HĐND tỉnh tùy vào tình hình thực tế có thể quan tâm, tang thêm ngân sách hỗ trợ theo giai đoạn 2021 – 2026 để thực hiện công tác này. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã giải trình và tiếp thu một số ý kiến của đại biểu để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

 

Song Lê - TĐ Long An