Tiền Giang: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội

08:29 20/10/2020     250

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021; lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi; lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở năm 2020.

Tham dự lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 có trên 80 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt các trường THPT, TT GDTX, Trung cấp chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng, Đại học trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021

 

Chương trình lần này tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên; Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Học sinh 03 tốt”, “Học sinh 03 rèn luyện”, “Sinh viên 05 tốt” và các chương trình công tác Đoàn trường học; Kỹ năng viết tin bài và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; công tác xây dựng tổ chức Đoàn; Chương trình Rèn luyện đoàn viên; Xây dựng chi đoàn 3 chủ động và Thực hành buổi sinh hoạt chi đoàn; Các nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trường học theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Một số số trò chơi tập thể, team building mới, lạ cho từng đối tượng học sinh và một số kỹ năng về More, mật thư, nút dây…

Ngày 19/10, cũng đã diễn ra khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 với gần 100 cán bộ Hội đồng Đội cấp huyện; Giáo viên Tổng phụ trách Đội các liên đội TH, THCS trên địa bàn tỉnh. Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức mới, phong phú, tập trung chuyên sâu giải quyết các vấn đề khó khăn tại cơ sở, phương pháp tổ chức các hoạt động Đoàn trong trường học đạt hiệu quả, khoa học và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào cho học sinh.

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 19/10 đến 23/10/2020), các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng như: Những vấn đề cơ bản Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2023; Chương trình rèn luyện đội viên; Kỹ năng viết tin bài truyền thông; Phương pháp xây dựng kịch bản, chương trình; biểu diễn sân khấu; Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi; các định hướng chủ trương của Hội đồng Đội tỉnh, Trung ương trong giai đoạn hiện nay; các nội dung Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn Tháng hành động vì Trẻ em; thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em; Luật trẻ em 2016 và các nội dung cơ bản về chế độ, chính sách dành cho Giáo viên Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo; các trò chơi tập thể, sinh hoạt tập thể cho thiếu nhi; thực hành Nghi thức Đội ….

Thông qua chương trình để đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội trang bị thêm kiến thức, kỹ năng; được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thiết kế, tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn.

Đặc biệt trong chương trình có tổ chức tham gia thực tế tại tỉnh Kiên Giang với các nội dung như chia sẽ kinh nghiệm, mô hình hoạt động Đội giữa Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang và Hội đồng Đội huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Đây là hoạt động hàng năm của Hội đồng Đội tỉnh nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và giáo viên Tổng phụ trách Đội của các trường học; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Tổng phụ trách Đội có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó, hiểu biết học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

 

Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

 

Cùng ngày 19/10/2020 tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở năm 2020 cho 172 anh, chị là Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở.

Tham gia tập đợt huấn, các học viên được triển khai về Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về thanh niên và công tác thanh niên; Công tác tôn giáo và vấn đề đoàn kết, tập hơp thanh niên tôn giáo; đổi mới phương thức sinh hoạt của CLB, đội, nhóm Thanh niên; Công tác kết nối với các nguồn lực hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp; Phương pháp quản lý nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn sử dụng phí ủy thác đúng quy định. Ngoài ra, các học viên còn được  trao đổi về nhận thức của Thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, lý luận về công tác thanh niên, lịch sử, truyền thống Hội LHTN Việt Nam; kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, phương pháp tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng; tạo sân chơi, mô hình hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình hiện nay.

 

CTV TĐ Tiền Giang