Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn

09:49 31/05/2019     434

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 30/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm với Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Sơn Minh Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung ương Đoàn đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. 

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai có hiệu quả như tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt Nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện kịp thời, tăng cường giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức kiểm tra chuyên đề về kết quả thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại 17 đảng bộ, chi bộ trực thuộc…Công tác đảng viên được thực hiện có hiệu quả: xét chuyển Đảng chính thức cho 64 đồng chí, kết nạp 77 đảng viên mới. Việc hướng dẫn, tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xét khen thưởng năm 2018 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời. Năm 2018, toàn Đảng bộ có 106 đảng viên hoàn thành xuất sắc, 759 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tổng số 929 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2018, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tổ chức kiểm tra 17 đảng bộ, chi bộ trong đó tập trung kiểm tra về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời; việc thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng cơ bản đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình… Công tác dân vận của Đảng được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Đảng bộ đã tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời khuyến khích động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Trong quá trình thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đã thống nhất với các nội dung của báo cáo đưa ra và đã có một số ý kiến trao đổi, giải quyết những vướng mắc để làm rõ thêm các vấn đề nêu trong báo cáo.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cho biết : "Việc đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được giao cho các chi bộ và được thực hiện nghiêm túc, đồng thời có theo dõi đánh giá kết quả thực hiện"

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ký kết Quy chế phối hợp gồm 4 nội dung: Phối hợp lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và phối hợp lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Những năm qua, nhất là từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, việc đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được giao cho các chi bộ và được thực hiện nghiêm túc, đồng thời có theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Việc sinh hoạt chi bộ được tổ chức chất lượng để không biến thành buổi sinh hoạt về mặt chính quyền, trong đó đi sâu về các nội dung chuyên đề để nâng cao phẩm chất chính trị, nhận thức tư tưởng của đảng viên. Đặc biệt, với các đơn vị khối doanh nghiệp hiện nay đang rất khó khăn trong hoạt động, thì tổ chức Đảng tại đó được giao nhiệm vụ là hạt nhân chính trị, đoàn kết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Việc nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện ở các đơn vị; công tác phát triển đảng viên được trú trọng, kỹ càng trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ, lý lịch…

Đồng thời, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết thêm: Trong công tác cán bộ, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc trao đổi ý kiến với Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan; việc bổ nhiệm cán bộ từ Phó trưởng ban và tương đương trở lên đều có sự trao đổi ý kiến trước khi tiến hành bổ nhiệm. Đảng ủy phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo tập trung công tác nghiên cứu, góp ý, rà soát lại, xây dựng các quy định, quy chế về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong cơ quan Trung ương Đoàn để quản lý điều hành, đảm bảo công khai, minh bạch.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cũng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện quy định số 215 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác xây dựng đảng về tổ chức, kiểm tra, giám sát…

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận những kết quả của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn đã đạt được trong thời gian qua, cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn cho buổi làm việc đạt được hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, thời gian qua, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng viên trong công tác tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, góp phần thực hiện tốt các chương trình, chủ trương, kế hoạch công tác đã đề ra. Đồng chí đánh giá cao về việc 04 đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn đều tham gia Thường vụ đảng ủy, đây là điểm khác biệt so với các Đảng ủy Bộ ngành Trung ương khác, là mô hình tốt tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong công tác chuyên môn. 

Ngoài ra, đồng chí nhận định: Đảng ủy Trung ương Đoàn đã chú trọng trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và quán triệt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương cũng như của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm đã xây dựng được chương trình làm việc để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở trong đơn vị. Trong công tác xây dựng đảng đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, lập được các Ban xây dựng đảng, bố trí cán bộ chuyên trách trong công tác đảng, làm tốt công tác đảng viên, duy trì nề nếp, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác chuyên đề…

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đã đóng góp, để từ đó có những giải pháp theo lộ trình, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

"Cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hết sức quan tâm đến công tác giáo dục, tuyên truyền vận động trong đối tượng đoàn viên thanh niên là lực lượng dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, đặc biệt trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, thông qua các phong trào cách mạng một cách thiết thực và hiệu quả", đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị.

 

Thanh Nga