Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư

09:39 29/09/2021     602

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 28/9, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Kết luận số 07 “Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận 08 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022” và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022.

Thừa Thiên Huế: Sơ kết Kết luận số 07 và Kết luận 08 về việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh Đoàn và 11 điểm cầu tại các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn Đại học Huế, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 

Điểm cầu Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

 

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các phong trào của tổ chức Đoàn, nhưng các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã linh động đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, nhiều mô hình được triển khai có chiều sâu với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội như: Tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ các khu cách ly, tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, tiếp tục ra quân tổ chức thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”,…. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Hội LHTN Việt Nam, phụ trách Đội và bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng và mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được mở rộng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ Đoàn và hoạt động tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quy hoạch cán bộ ở một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo tính kế thừa và đột phá, quy hoạch còn khép kín. Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chưa gắn với nhu cầu cụ thể của cán bộ Đoàn, chuẩn hóa các chức danh, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Một số cán bộ Đoàn quá tuổi so với quy định, chế độ phụ cấp của Bí thư Chi đoàn một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện, việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn định kỳ ở nhiều nơi chưa đảm bảo quy định. Công tác tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú chưa rõ nét...
 

Hình ảnh tại các điểm cầu


Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng thời chia sẻ các mô hình, cách làm có hiệu quả góp phần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã biểu dương những thành tích quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới tới bám sát Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời đổi mới các hình thức tổ chức sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã cụ thể hóa theo các kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, duy trì, nhân rộng các mô hình, các cách làm có hiệu quả góp phần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Đoàn nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Thùy Trang