Thừa Thiên Huế: Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

10:40 30/01/2019     5661

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 28/01/2019, Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra tại Hội trường tầng 4, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự Lễ công bố có đồng chí Huỳnh Công Quảng – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Cao Ngọc Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí Bí thư, phó bí thư các đơn vị đoàn trực thuộc.

Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 132-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 69 tổ chức cơ sở (trong đó có 21 Đoàn cơ sở và 48 Chi đoàn cơ sở).

Việc thành lập tổ chức Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là nhằm thực hiện thống nhất mô hình tổ chức Đoàn theo mô hình tổ chức Đảng, đảm bảo thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam “cấp ủy Đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ”. Đồng thời, đây cũng là dịp để Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có căn cứ trong lãnh, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Duy Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng có tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu về điều kiện sinh hoạt Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn tổ chức Đoàn, xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc; tập trung quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn về công tác thanh niên trong từng giai đoạn. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng. Đặc biệt, chuẩn bị các nội dung liên quan tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Mính Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập.

Tại buổi Lễ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ra mắt Ban Chấp hành lâm thời gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Bí thư và 02 Phó Bí thư.

Lê Nguyên Phương – Tỉnh Đoàn TT Huế (TN)