Thừa Thiên Huế: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

09:06 25/11/2019     244

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Từ 12/10 - 20/11/2019, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã thành lập 02 tổ công tác tiến hành làm việc với các Huyện, Thị, Thành Đoàn về việc triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Hai đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 4 đơn vị: Huyện Đoàn Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác Đoàn tại huyện Phú Vang

 

Tại các buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo việc triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác xây dựng Đoàn; kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; thực trạng công tác cán bộ Đoàn, công tác đoàn viên, hoạt động Đoàn tại các địa phương, đơn vị; công tác thi đua khen thưởng; quá trình triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Đoàn trường thuộc địa phương, đơn vị trong thời gian qua, các cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, các chế độ chính sách của đội ngũ cán bộ Đoàn trường học.

Các tổ công tác làm việc trên tinh thần nắm bắt thông tin cơ sở; trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai hoạt động Đoàn tại cơ sở; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 tại địa phương, đơn vị; tình hình đoàn viên đang sinh hoạt tại địa bàn dân cư; tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐVTN; những thuận lợi và khó khăn trong công tác Đoàn trường học...

Các đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư; vấn đề tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp, công tác quản lý đoàn viên thanh niên còn gặp nhiều bất cập; vấn đề giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên;… Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số nội dung bức thiết như: Mong muốn Đoàn cấp trên quan tâm, kiến nghị với các cấp chính quyền nới lỏng chính sách, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất, mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết cho thanh niên tại địa phương; hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ Đoàn khu dân cư; tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn trường học, cán bộ Đoàn khu dân cư; thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực trạng công tác Đoàn tại các đơn vị; quan tâm khen thưởng trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật...

Tại các phiên làm việc, các Tổ công tác cũng đã đánh giá cao các đơn vị đã hoàn thành tốt Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, sôi nổi, đổi mới, sáng tạo;… Đồng thời, định hướng về nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhinăm 2020 để đạt được những thành tích cao nhất.

Trong thời gian tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đối với 4 đơn vị Đoàn Đại học Huế, Đoàn BCH Quân sự tỉnh, Thành Đoàn Huế và Huyện Đoàn Quảng Điền.

 

CTV Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế (TN)