Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quanTrung ương Đoàn năm 2020.

15:59 22/09/2020     2218

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 22/9, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020.

 

Bảo Anh