Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan T.Ư Đoàn năm 2020

08:22 12/08/2020     1987

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020 cụ thể như sau:

 

Xem điểm và đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển chức vòng 1 tải tại đây.

 

 

Bảo Anh