Thông báo kết quả phúc khảo (kết quả vòng 1) kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020

09:48 03/09/2020     695

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 03/9, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn đã thông báo kết quả phúc khảo (kết quả thi vòng 1) kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020, cụ thể như sau:

 

 

Bảo Anh