Thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XI

16:54 09/09/2020     438

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự kiến tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba vào ngày 29 - 30/9/2020 (thứ Ba, thứ Tư) tại Thủ đô Hà Nội.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông báo để các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn biết, chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian về dự Hội nghị.

BBT