Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020

15:48 03/09/2020     952

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 03/9, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020 đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020.

 

 

 

Bảo Anh